Ͳ IQ
Головне меню


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ К`Ю – БРОК»


ТОВ «АЙ К`Ю – БРОК» - інвестиційна фірма, яка створена у формі товариства з обмеженою відповідальністю, для якої операції з фінансовими інструментами є виключним видом діяльності
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань


ТОВ «АЙ К`Ю – БРОК» здійснює професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами на підставі ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами*:
  • субброкерської діяльності, дата видачі 14.03.2012 р., строк дії ліцензії необмежений (рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2012 № 198)

  • брокерської діяльності, дата видачі 14.03.2012 р., строк дії ліцензії необмежений (рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2012 № 198)

  • діяльності з розміщення без надання гарантії, дата видачі 14.03.2012 р., строк дії ліцензії необмежений (рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2012 № 198)
*Ліцензії вважаються переоформленими згідно п. 10 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»


ТОВ «АЙ К`Ю – БРОК» в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами має право надавати наступні додаткові послуги (рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 620 від 05.08.2021 р.):
  • надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов’язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;

  • послуги, які передбачають здійснення валютних операцій, у випадках, пов’язаних з наданням інвестиційною фірмою послуг своєму клієнту;

  • проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов’язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментам;

  • надання гарантій щодо виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такої інвестиційної фірми.

ТОВ «АЙ К`Ю – БРОК» включено до Державного реєстру фінансових установ, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


ТОВ «АЙ К`Ю – БРОК» є членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів – неприбуткового договірного об`єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, депозитарну діяльність та іншу професійну діяльність на фондовому ринку.


ТОВ «АЙ К`Ю – БРОК» пропонує своїм клієнтам послуги з організації випуску цінних паперів, купівлі-продажу фінансових інструментів, брокерське обслуговування, послуги маркет-мейкера тощо.

Загальна інформація про ТОВ «АЙ К’Ю – БРОК»


Річна фінансова звітністьКонтакти:
Місцезнаходження: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, 9-й поверх (мапа)
Телефон/факс: (044) 408-03-66
Електронна пошта: brok@iq-group.kiev.ua
Режим роботи: понеділок-п`ятниця з 9:00 год. до 18:00 год.; обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.
(На період воєнного стану можливі збої у роботі телефонного зв'язку, електронна пошта працює цілодобово)Оголошення

Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні введено воєнний стан.

ПРОТЯГОМ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ «IQ» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ВІДВІДУВАЧІ У ПРИМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ ГРУПИ «IQ» ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ЛИШЕ З ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

З усіх питань звертайтеся до співробітників компаній Групи «IQ» телефоном або електронною поштою